Түлектермен вебинар сабағы

20 сәуір 2020 жылға өнер кафедрасының меңгерушісі "Нұсқаулық қорытынды аттестаттауды өткізу жағдайында ҚОТ" атты вебинар өткізді. Студенттерді мемлекеттік аттестаттау 2020 жылдың 11 мамыры мен 14 маусымы аралығында бейнеконференция жүйесі арқылы өткізілетін болады - мекенжай жолы  http://conference.kspi.kz.

Түлектер мемлекеттік емтиханға дайындық талаптарымен танысты:

1.  Бейнелеу өнері және сызу - "Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан", оған Педагогика, Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі, Сызу оқыту әдістемесі бойынша сұрақтар кіреді. "Бейнелеу өнері және сызу" білім беру бағдарламасы бойынша ауызша емтихан өткізіледі. Билеттер кездейсоқ сандардың генераторымен таңдалады. Кездейсоқ сандар генераторына билет диапазоны енгізіледі, содан кейін техникалық хатшы билет нөмірін жасайды. Кейін экранға бекітілген билет көрсетіледі және білім алушы сұрақтарды қайта жазады. Комиссия мүшелері билетті дайындауға 30 минут уақыт белгілейді

2. Музыкалық білім - "Арнайы музыкалық аспап" / " Хормен дирижерлау " "Музыкалық білім"  білім беру бағдарламасы бойынша. "Музыкалық білім" білім беру бағдарламасы бойынша шығармашылық емтихан өткізіледі - музыкалық аспапта 3 шығарманы орындау. Сонымен қатар студенттер дипломдық жұмысты қорғау және дайындау талаптарымен танысты.

Дипломдық жұмыстан басқа, электрондық нұсқада, 3-5 күн ішінде дипломдық жобаны қорғау үшін студент келесі құжаттарды дайындауы қажет:

  • Ғылыми жетекшінің пікірінің сканерленген нұсқасы "қорғауға жіберіледі" немесе " қорғауға жіберілмейді» дәлелді қорытынды беріледі;
  • Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағасы мен "бакалавр" дәрежесін беру немесе біліктілікті беру мүмкіндігі көрсетілген жан-жақты мінездеме және дәлелді қорытынды берілетін бітіру біліктілік жұмысына (жобасына) пікірдің сканерленген нұсқасы;
  • Орындалған жұмыстың ғылыми және практикалық құндылығын сипаттайтын материалдар - ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу анықтамалары немесе актілері, макеттер, шығармашылық жұмыстар.
  • Turnitin жұмысын тексеру туралы есеп

Тестілеу нәтижелерін талдау және білім алушылар мен ПОҚ сәйкестендіру үшін прокторинг жүйесі қолданылады. Емтихан кезінде тыйым салынады: вебсайттарды пайдалану; кітаптарды пайдалану; черновиктерді пайдалану; мессенджерлерді пайдалану; калькуляторды пайдалану; тарапынан көмек көрсету; бөлмеден шығу; дауыстар; көзқарасты ояту.

Кесте бойынша белгіленген уақытта техникалық хатшы/ғылыми жетекші барлық тұсаукесерлерді ПДФ форматында BigBlueButton жүйесіне жүктейді. Қорғау онлайн режимінде өтеді (регламент 5-7 минут). Білім алушы сөз сөйлегеннен кейін аттестаттау комиссиясы мүшелерінің онлайн-дауыс беру рәсімі жүргізіледі. Нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз