Oқу-әдістемелік басқарма

Басқарма басшысы

Наурызбаева Эльмира Кенжегалиевна

Наурызбаева Эльмира Кенжегалиевна

 • Кабинет: 106
 • Телефон: 8 (7142) 54-85-56, 54-58-74 ішкі.135
 • e-mail:

Оқу-әдістемелік басқармасы келесі құрылымдық бөлімшелерді қамтиды:

Басқарманың басты мақсаты университетте білім беру үдерісін басқарудың тиімді жүйесін әзірлеу, енгізу және қолдау болып табылады.

Оқу-әдістемелік басқармасынің міндеттері:

 • білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету; 
 • білім беру үдерісін қолданыстағы технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын әзірлеу, енгізу және жетілдіру;
 • педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік мүмкіндігін жетілдіру болып табылады

Оқу-әдістемелік басқармасы қызметінің негізгі бағыттары

 1. ҚР БҒМ нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес университеттегі оқу үдерісінің жүруін ұйымдастыру жетекшілік ету және бақылау;
 • Оқу үдерісінің нәтижелілігін көтеру және жетілдіру бойынша әзірлеме және ұсыныстар енгізу;
 • университетте оқу үдерісін жүзеге асыру бойынша нормативтік және ұйымдастырушылық, ақпараттық, оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу;
 • университеттің білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жетілдіру;
 • оқыту үдерісіне шығармашылық көзқарастағы технологияларды енгізу мен дамыту;
  -оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және талдау;
 • оқу сабақтарының, емтихандық сессиялардың, мемлекеттік емтихан және диплом жұмысын қорғаудың кестесін құру;
 • оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша жиналыстар, семинарларды ұйымдастыру және өткізу;
 • университеттің кафедралары мен бөлімшелерінің әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру;
 • кафедра филиалдарын ашу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • кәсіби тәжірибені өткізу аясында универстеттің білім беру, өндіріс және ғылыми мекемелермен байланысын нығайтып, әлеуметтік серіктестігін кеңейту;
 • ЖОО-да оқытудың заманауи педагогикалық әдістерін меңгерту бойынша жас оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету.
 1. Оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру:
 • Университет кафедраларының профессорлық-оқытушылық құрамының педагогикалық жүктемесінің есебі;
 • Кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамына педагогикалық жүктемені бөлу;
 • Кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамының педагогикалық жүктемені орындау есебі;
 • Кафедралардың, деканаттың және ПОҚ-тың жеке жоспарларын орындауын бақылау;
 • Профессорлық-оқытушылық құрамның электронды журналдарын тексеру және бекіту;
 • Тәжірибенің барлық түрлерін ұйымдастыру және өткізу бойынша факультеттердің және кафедралардың жұмыстарын үйлестіру;
 • МАК төрағаларының және МАК құрамының бекітуі бойынша бұйрықтардың жобаларын әзірлеу;
 • Студенттердің, жетекшілердің, рецензенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыбын бекітуге бұйрықтың жобасын даярлау;
 • МАК төрағаларының есептерін сараптау және жалпылау;
 • Жұмыс берушілермен элективті пәндерді келісу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Түлектерді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу;
 • Жаңа мамандықтарды ашу бойынша құжаттарды әзірлеу;
 • ҚР БҒМ, кәсіпорындардың, мекемелердің сұраулары бойынша ақпараттарды әзірлеу және ұсыну;
 • Ректордың оқу-әдістемелік жұмыс бойынша және т.б. бұйрықтарын әзірлеу.
 1. Оқу үдерісін жүзеге асыру бойынша оқу-әдістемелік, ақпараттық құжаттамаларды ұйымдастыру және әзірлеу;
 • Модульдік оқыту бағдарламаларын (МОБ);
 • Элективті пәндер тізімдемесін (ЭПТ);
 • Оқытудың барлық нысандары бойынша бакалавриат мамандықтарының оқу жұмыс жоспарларын;
 • Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешенін (МОӘК);
 • Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін (силлабустарды);
 • Пәндердің оқу жұмыс бағдарламаларын;
 • Академиялық күнтізбелерді.
 1. Оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және сараптау.
 • Академиялық сабақтарды және СОӨЖ-ді  өткізу сапасын бақылау мен оқу үдерісінің мазмұнын талдау;
 • Студенттердің оқу сабақтарына қатысуын бақылау және талдау;

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Университет туралы Бөлімдер Oқу-әдістемелік басқармасы