6B01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Білім беру бағдарламалары тобы В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Жоғары білікті оқытушыны, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіптік қызметті жүзеге асыра алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымының оқытушысын даярлау
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже "6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - Биология мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім бағдарламасы бойынша бакалавры,білім беру саласында өзінің кәсібилік қызметін жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

 • мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процестердің барлық типтері мен түрлері,жеке жəне ведомстволық нормаларының бағыныштылығынан тəуелсіз;
 • ТжКБ  педагогикалық колледждердегі педагогикалық процесс.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» келесі кəсіби қызмет түрлерін атқара алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • білім беру;
 • тəрбие беру;
 • әдістемелік;
 • зерттеушілік;
 • әлеуметтік-коммуникативтік

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • ана тілін, екінші шетел тілін (т2) білетінін көрсетеді және балабақшада оларды оқыту әдістемесін меңгереді;
 • кәсіптік қызметте акт-ны біледі және қолданады;
 • ҚP-ғы демократия мен құқықтың, мәдениеттанудың, әлеуметтанудың, экономиканың негізгі теорияларын түсінеді және қолданады;
 • баланың туғаннан 6 жасқа дейінгі дамуының типтік және типтік емес заңдылықтарын жан-жақты білуін көрсетеді;
 • мектепке дейінгі білім беру принциптерін қолданады және жинақтайды, оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық стратегияларын қолданады, балалардың жетістіктерін бағалайды;
 • озық педагогикалық тәжірибені талдайды, жинақтайды, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларының талаптарын іске асырады;
 • кәсіби стандарт талаптарына сәйкес жеке әдістемелік білімдері мен кәсіби дағдыларын көрсетеді;
 • сыни тұрғысынан ойлау мен рефлексияны біледі, топта жұмыс істей алады, тәрбиеленушілерінің тұлғалық дамуын жүзеге асыру үшін стратегияларды қолданады.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, Психология және педагогика факультеті
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Ли Е.Д.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 823 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 (217 ішкі)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу