6B01513 География-Биология

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В015   Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдер даярлау 
Білім беру бағдарламалары тобы В014 География мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01513 География-Биология
ББ түрі Жаңа ББ
ББ мақсаты «География-Биология» білім беру бағдарламасын оқыту кезеңінде түлек жан - жақты дамыған, өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда шығармашылық әлеуетті іске асыруға қабілетті, кәсіби білімі, шеберлігі, дағдылары бар, АКТ арқылы үздіксіз білім алуға қабілетті негізгі құзыреттіліктерді игереді.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс 
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01513 География-Биология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы

№ KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019

ББ аккредиттеудің болуы  
Аккредиттеу органының атауы  
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі  
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - География мен  Дүниежүзілік тарих бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01513 География-Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры өз кәсіби қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

Білім бағдарламасы бойынша «6В01513 География-Биология» мамандығы білім бакалаврының кәсіптік қызмет пәндері болып табылады:

 • меншіктік және ведомостволық бағыныштылық түріне тәуелсіз барлық типтегі және түрдегі орта білім беру мекемелеріндегі педагогикалық үрдіс;
 • техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үрдіс.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01513 География-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • оқыту және тәрбиелеу;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • эксперименталды және зерттеу;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық;
 • ақпараттық-коммуникациялық. 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • бітіруші зерттеу қызметі арқылы жүзеге асырылатын география мен биологияның теориялық негіздері бойынша іргелі білімі бар;
 • географияны оқытуда сараланған тәсілді ескере отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрауы мүмкін;
 • физикалық-, әлеуметтік-, саяси - және экономикалық-географиялық,сондай-ақ биологиялық зерттеулерді ұйымдастыруда талдау және бағалау дағдыларын меңгерген;
 • географиялық және биологиялық экспериментті ұйымдастыру, қою және талдау; топографиялық түсірулерді жүргізу, рельеф формаларын анықтау, мектепте тау жыныстары мен минералдарды сәйкестендіру дағдыларын меңгерген;
 • акт қолдана отырып, жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламасының талаптарына сәйкес география мен биологияны оқытуда кәсіби шеберлігін көрсетеді;
 • оқушылардың жас және жеке қабілеттерін есепке ала алады; этномәдени және моральдық құндылықтарды ескере отырып, оқыту процесін түрлендіреді және модельдейді;
 • пәнді түрлендіру арқылы мемлекеттік бағдарламалар арқылы білім алушылардың дүниетанымын кеңейтеді;
 • бағалаудың әр түрлі санаттарын, соның ішінде кәсіби қызметті объективті дәлелдеу дағдыларын меңгерген. 

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ЖМФ
м.а. кафедра меңгерушісі педагогикалық білім магистрі  Баубекова Г.К.
Мекен - жайы: Қостанай қ. , Тәуелсіздік көшесі 118, 712 кабинет
Телефон: 8 (7142) 54-25-89 (деканат), 54-24-09 вн 222 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефондары: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01513 География-Биология