6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдердің дайындығы
Білім беру бағдарламалары тобы В008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерінің дайындығы
Білім беру бағдарламасының атауы 6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
ББ түрі Инновациялық ББ
ББ мақсаты «Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері» бағдарламасында маман даярлау, оқитын саласы бойынша сапалы білімі бар, аналитикалық, зерттеушілік және көшбасшылық қабілеттері, инновациялық ойлау қабілеті бар, әрі қарай өзін-өзі тәрбиелеуге және кәсіби білімін жетілдіруге ұмтылады
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері» бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы  № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы  
Аккредиттеу органының атауы  
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі  
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән -  Дүниежүзілік тарих мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің саласы – мектеп, арнайы орта білім, мемлекеттік немесе жеке білім беру мекемелерінің (лицей, гимназия,колледж) оқу тәрбие процесі.

Кәсіби қызмет объектілері

«6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері» мамандығындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері орта немесе орта білімнен кейінгі (лицей, колледж,гимназиялар) білім беру мекемелер. Сонымен қатар кәсіби қызметінің объектілері ғылыми зерттеу институттары мен ұйымдары, біліктілікті арттыру институттары, кітапханалар, әдістемелік кабинеттер.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері»мамандығы бойынша білім алушы бакалаврлар  кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

 • ұйымдастырушылық-технологиялық (құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздеріне оқыту әдістемелерін іріктеу және іске асыру, білім беру ұйымдарында оқу процесін дамытуда оқытудың инновациялық әдістері мен нысандарын қолдану);
 • өндірістік-басқару (әдіскер, мектеп, орта - арнайы білім беру ұйымдарының басшысы);
 • жобалық (жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын білім беру ұйымдарының нақты түріне бейімдеу; жалпы білім беру ұйымдарының, лицейлердің, колледждердің оқушылары үшін оқу – тәрбие қызметінің жоспарларын әзірлеу және жүзеге асыру);
 • ғылыми-зерттеу (әлеуметтік - гуманитарлық пәндер циклдеріне оқыту процесінің ерекшеліктерін зерттеу, негізгі дайындық, аударма қызметі және т. б.);
 • педагогикалық
 • тұлға құндылықтарын, тіл мен коммуникацияны түсіну;
 • толеранттылық, әдет-ғұрыптарға деген құрмет қалыптастыру, білім алушы тұлғаға құрмет көрсету, мәдени әртүрлілікке ашық, бейімделушілік, туындаған жанжалдарды шеше білу.
 • мәдени-ағартушылық, Қазақстан халқының мәдениетінің салт-дәстүрлерімен маңызды идеяларды жетілдіру, дамыту және қолдау;
 • бұқаралық ақпарат құралдарында құқықтық және экономикалық сауаттылықты насихаттау, азаматтылық пен патриотизмді қалыптастыру.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • қазақ, орыс және шет тілдерінде тиімді коммуникацияға қабілетті, көпшілік алдында сөйлеу, конструктивті диалог, өз көзқарасын дәлелді баяндау негіздерін меңгеру
 • қазіргі заманғы кәсіпкерлік үрдістері аясында талап етілетін пікірлерді қалыптастыру ақпаратын өзгерту
 • құқық және экономика саласында педагогтың кәсіби қызметінде алған білімін пайдалану
 • экономикалық-құқықтық және педагогикалық білім беру саласындағы оқиғалар мен зерттеу нәтижелерін талдау
 • кәсіби міндеттерді шешуде практикалық дағдылар мен біліктерді түрлендіру
 • қоғамдағы экономикалық және заңды заңдар мен құбылыстар туралы байқалатын фактілерді бағалау туралы дәлелдеу
 • кәсіпкерлік және құқық саласындағы тепе-теңдік және көшбасшылық қабілеттерін дамыту
 • инновациялық идеяларды заманауи экономикалық-құқықтық қатынастарды ұстауда стандартты емес және баламалы міндеттерді шешуде шоғырландыру

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ӘГФ
Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к.Жумабаев К.А.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 317 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 134 ішкі)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01408 Құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздері