6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В013 Пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді даярлау
Білім беру бағдарламалары тобы В003 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікпен педагогика және бастауыш білім беру әдістері саласындағы жоғары білікті оқытушылар құрамын даярлау
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры»
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - Биология мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры «6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асырады. 

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» бакалавриаттың кәсіби қызметінің объектілері:·     

 • меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, орта білім беру ұйымдарындағы барлық үлгідегі және түрдегі педагогикалық үдеріс.
 • педагогикалық колледждерде, ТжКБ-да педагогикалық процесс

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» әдістемесі Кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

 • білім беру;
 • тәрбие;
 • әдістемелік;
 • зерттеу жұмысы;
 • әлеуметтік-коммуникативтік.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • ана, екінші (Ж2), шет тілдерін білуін көрсетеді және оларды бастауыш мектепте оқыту әдістемесін меңгерген
 • кәсіптік қызметте АКТ-ны біледі және қолданады
 • ҚР демократия мен құқықтың, Мәдениеттанудың, әлеуметтанудың, экономиканың негізгі теорияларын түсінеді және қолданады
 • кіші мектеп жасындағы балалардың дамуының типтік және типтік емес заңдылықтарын жан-жақты білуін көрсетед
 • оқушылардың тыңдау-сөйлеу-оқу-жазу дағдыларын түсінеді және қалыптастырады, бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық, лингвистикалық қабілеттерін көрсетеді және қалыптастырады, адамгершілік және патриоттық тәрбие міндеттерін іске асырады, критериалды бағалау дағдыларын меңгерген
 • математика және жаратылыстану саласындағы тұжырымдамалық дағдыларды түсінеді және оқытады, бастауыш мектептің жаратылыстану-ғылыми цикл пәндері бойынша Критериалды бағалау дағдыларын меңгерген
 • бастауыш мектепте оқу-тәрбие процесін тиімді бағалау, жоспарлау, ұйымдастыру қабілетін көрсетеді, ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыра алады
 • жалпы және дене шынықтыру, СӨС негіздерін бастауыш мектеп оқушыларының практикасына өзгертеді
 • МЖМБС талаптарын басшылыққа ала отырып, бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық және физикалық қасиеттерін дамытады; сын тұрғысынан ойлау мен рефлексия біледі, командада жұмыс істей алады

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, Психология және педагогика факультеті
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Ли Е.Д.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 823 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 (217 ішкі)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі