6B01501 Математика

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В015   Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдер даярлау 
Білім беру бағдарламалары тобы В009 Математика мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01501  Математика
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты студенттерді аналитикалық, логикалық дағдылармен және олимпиадалық есептерді шешу дағдыларымен қаруландыру болып табылады. Біз математиканы оқытудың инновациялық технологияларын меңгерген мұғалімдерді, қолданбалы бағдарламалардың компьютерлік пакеттерін пайдалануды және олимпиадалық сипаттағы тапсырмаларды шешуге бағытталған.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс 
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01501 Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі : 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән -Математика  мен Физика бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01501  Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өз кәсіби қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01501  Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры кәсіби қызметінің нысандары:

 • меншіктік және ведомостволық бағыныштылық түріне тәуелсіз барлық типтегі және түрдегі орта білім беру мекемелеріндегі педагогикалық үрдіс;
 • техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үрдіс.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01501  Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • білім беру (педагогикалық);·   
 • оқыту және тәрбиелеу;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • зерттеу;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық;
 • ақпарат және байланыс.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • студент математиканы шешудің алгоритмін анықтайды және стильді тани алады;
 • есепті шешу проблемасын бір өрнектен екіншісіне (мысалы, алгебрадан-геометриялық немесе функционалдық) трансформациялайды (аударады);
 • алынған нәтижелерді талдайды, тапсырманы одан әрі шешу барысы туралы гипотезаны құрастырады;
 • нақты логика және жақсы ойластырылған жоспар негізінде дәлелдемелерді дербес бағалайды және жасайды;
 • ауызша және жазбаша түрде математикалық идеяларды сауатты және дәл білдіреді, сондай-ақ интуитивті ұсыным мен логика арасындағы байланыстарды белгілейді;
 • жасырын (анық емес) жорамалдар бөледі, статистикалық немесе математикалық әдістердің көмегімен нақты проблемаларды тұжырымдайды және талдайды. Ойлау логикасындағы қателер мен олқылықтарды көреді. Фактілер мен салдарлар арасындағы шектеуді жүргізеді;
 • дәлелдемелерді жіктейді және дифференциалдық және интегралдық есептеулер, дифференциалдық теңдеулер, математикалық талдау, Аналитикалық геометрия және статистика сияқты математиканың барлық салаларындағы міндеттерді шешеді;
 • дәлелдемелердің түрлі тәсілдерін салыстыра және бағалай алады және баламалы шешімдерді ұсынады.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ЖМФ
  Кафедра меңгерушісі Телегина О.С.
Мекен жайы: Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі 118, 426 кабинет
Телефон: 8 (7142) 54-58-74 (132 ішкі)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01501 Математика