6B01505 Биология

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В015   Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдер даярлау 
Білім беру бағдарламалары тобы В013 Биология мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01505 Биология
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты "Биология" білім беру бағдарламасын оқыту кезеңінде түлек жан - жақты дамыған, өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда шығармашылық әлеуетті іске асыруға қабілетті, кәсіби білімі, шеберлігі, дағдылары бар, АКТ арқылы үздіксіз білім алуға қабілетті негізгі құзыреттіліктерді игереді.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс (үштілді білім беру)
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01505 Биология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - Биология мен Химия бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01505  Биология» Педагогикалық ғылымдар бағдарламасы бойынша білім бакалавры білім беру саласындағы кәсіби қызметін жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01505  Биология» бакалавриаттың кәсіби қызметінің объектілері:·     

 • меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық түрдегі және түрдегі орта білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үдеріс;
 • техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үдеріс.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01505  Биология» білім бағдарламасының бакалавры келесі кәсіби қызметтерді атқара алады:·  

 • білім беру (педагогикалық);·   
 • оқу-тәрбиелік;·   
 • оқу-технологиялық;·   
 • әлеуметтік-педагогикалық;·   
 • эксперименттік-зерттеушілік;·   
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;·   
 • ақпараттық-коммуникациялық.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • биология және аралас пәндердің теориялық негіздерін меңгерген түлек, оларды зерттеу қызметі арқылы жүзеге асырады.
 • интеграцияланған және сараланған сабақ жоспарын жасай алады.
 • биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру, әдістеме құру, талдау және жүргізу дағдыларын меңгерген.
 • қажетті қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, ғылыми жабдықтар мен компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, зертханалық тәжірибелер мен далалық зерттеулер жүргізе алады.
 • инновациялық білім беру технологияларын қолдану арқылы педагогикалық шеберлікті көрсете алады.
 • мәдени және моральдық құндылықтарды ескере отырып, оқыту процесін өзгертеді және модельдейді.
 • мемлекеттік бағдарламаларға бағытталған білім алушылардың дүниетанымын кеңейту және тереңдету дағдыларын меңгерген.
 • белсенді оқыту технологиялары негізінде мазмұны жаңартылған бағдарламасын жүзеге асыруға дайын.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ЖМФ
м.а. кафедра меңгерушісі педагогикалық білім магистрі  Баубекова Г.К.
Мекен - жайы: Қостанай қ. , Тәуелсіздік көшесі 118, 712 кабинет
Телефон: 8 (7142) 54-25-89 (деканат), 54-24-09 вн 222 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефондары: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01505 Биология