6B01402 Музыкалық білім

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламалары тобы В006 Музыка мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01402 Музыкалық білім
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Пән саласында сапалы білімге ие болу; аналитикалық, зерттеу және тілдік дағдылар; әрі қарай өздігінен білім алу және кәсіби білім, білік дағдыларын жетілдіру мүмкіндігі; көшбасшылық және инновациялық ойлау музыка мұғалімдерін дайындау.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс 
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01402 Музыкалық білім» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы  № KZ08LAA00016062  Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы  Бар
Аккредиттеу органының атауы  «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі  08.11.2014 ж. – 07.11.2019 ж.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі шығармашылық пән тапсырады.

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01402 Музыкалық білім» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметін білім саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01402 Музыкалық білім» беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

 • меншік нысаны мен ведомстволық бағыныштылығына қарамастан, барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үдеріс;
 • мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогикалық процесс.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01402 Музыкалық білім» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • оқу-тәрбие;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • эксперименталды-зерттеу жұмысы;
 • ұйымдастыру-басқарушылық;
 • ақпараттық-коммуникациялық.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • ұлттық саясат, әлеуметтік басымдықтар, тарих және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-саяси жағдай саласында білімді көрсетеді;
 • инклюзивті және көптілді білім беру жағдайында музыканы оқытудың тиімді стратегияларын меңгерген;
 • экономикалық және құқықтық білім негіздері, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. саласында білімді көрсетеді;
 • қоғамның мәдени өміріне қатыса отырып, шығармашылық қабілеттері мен өзінің мәдени деңгейін арттыру ниетін көрсетеді;
 • педагогиканы және музыка пәнің оқыту әдістемесін, оқытудың заманауи білім беру технологияларын, оның ішінде onlinе режимінде біледі;
 • кәсіби коммуникация негіздерін біледі және ынтымақтастық дағдыларын қолданады, қақтығыстарды шеше алады, өзін-өзі жүзеге асыруға дайын;
 • музыкалық білім беру саласындағы білімді меңгерген және оларды музыкалық-шығармашылық және педагогикалық қызметте қолдана алады;
 • мемлекет дамуының басым бағыттарын және қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру ортасын зерттейді.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Сапиева М.С.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 314 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-69-56 (деканат), 54-58-74 ішкі 147 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.
 

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01402 Музыкалық білім