6B01703 Орыс тілі мен əдебиеті

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау
Білім беру бағдарламалары тобы В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Білім беру ұйымдарында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, филология саласында жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі орысша
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы №KZ08LAA00016062 Берілу кезі : 17 мамыр 2019 жыл
ББ аккредиттеудің болуы  Бар
Аккредиттеу органының атауы  Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі»мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі  08.11.2014 ж. – 07.11.2019 ж.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - орыс тілі мен орыс әдебиеті  бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті»  білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өз кәсіби қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврыкәсіби қызметінің нысандары:

 • меншіктікжәне ведомстволық бағыныштылықтүріне тәуелсіз барлық типтегі және түрдегі орта білім беру мекемелеріндегі педагогикалық процесс.
 • кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • оқу және тәрбие;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • эксперименталды-зерттеу;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық;
 • ақпараттық-коммуникациялық

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • орыс тілі мен әдебиетті оқытуданегізгі терминдердің мәнін, оқытудың құрылымы мен мазмұнын біледі және түсінеді.
 • орыс тілі мен әдебиетін оқытудың тиімді стратегиясын біледі және түсінеді.
 • жаңартылған орта білім беру мазмұны жағдайындаорыс тілі мен әдебиеті мұғалімнің жұмыс істеу дағдыларын қолданады.
 • білім беру ұйымдарында орыс тілі мен әдебиетін оқыту саласында кәсіби құзыреттерді пайдаланады.
 • түрлі оқу мақсатындағы әртүрлі аудиториямен тиімді және шығармашылық қарым-қатынас жасау үшін ауызша, жазбаша және визуалды сөйлеу дағдыларын дамытады.
 • білім алушылардың оқыту нәтижелерін талдайды және критериалды бағалау жүйесі негізінде орыс тілі мен әдебиеті бойынша олардың оқу жетістіктерін бағалайды.
 • рефлексивті дағдыларды қолдану негізінде өзінің педагогикалық қызметінің нәтижелерін бағалайды.
 • орыс тілі мен әдебиетіноқыту мен оқытуда инновациялық тәсілдерді (оның ішінде акт-технологиялар) қолдану арқылы өздігінен кәсібибілім ала отырып көшбасшылық және педагогикалық шеберлік дағдыларын дамытады.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, филология департаменті
ББ жетекшісі, орыс тілі мен әдебиеті магистрі Бримжанова К.С.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 523 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 53-26-19; (ішкі. 252) – департамент
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01703 Орыс тілі мен əдебиеті