6B01901 Арнайы педагогика

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В019 Арнайы педагогика мамандарын даярлау
Білім беру бағдарламалары тобы В020 Арнайы педагогика мамандарын даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01901 Дефектология
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Жоғары білікті маман, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті табысты жүзеге асыруға қабілетті дефектолог мұғалім даярлау 
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01901 Дефектология» білім беру бағдарламасы   бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - Биология мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01901 Дефектология» білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01901 Дефектология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры кәсіби қызметінің нысандары:

 • меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары;
 • оңалту орталықтары;
 • түзету кабинеттері;
 • психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру;
 • ерте араласу кабинеттері;
 • әлеуметтік бағыттағы мекемелер (әлеуметтік қамсыздандыру, жұмыссыздарды қолдау және көмек көрсету органдары, аз қамтылған, еңбекке жарамсыз, еңбекке жарамды шектеу бар);
 • өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу мен дамытуға байланысты мекемелер;
 • денсаулық сақтау мекемелері.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01901 Дефектология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • ұйымдастыру-технологиялық;
 • өндірістік-басқарушылық;
 • жобалық;
 • ғылыми-зерттеу;
 • педагогикалық;
 • қеңес беру -диагностикалық.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • арнайы педагогиканың заманауи теориясы мен тұжырымдамасын біледі.
 • педагогикалық қызметтің дұрыс стратегиясын қабылдау үшін еббқ бар баланың ішкі және сыртқы жағдайын талдау дағдыларын меңгерген.
 • ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың психофизикалық ерекшеліктерін анықтау үшін диагностикалық құралдарды таңдай алады.
 • түзету-білім беру процесін ұйымдастыру мен іске асырудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын қолдана алады.
 • o ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтендіру және дамытудың негізгі кезеңдері туралы білімді меңгерген.
 • түзету-педагогикалық қызметінде әдістемелік тәжірибені жүйелеу, жинақтау және тарату дағдыларын меңгерген.
 • зерттелетін құбылыстардың негізгі фактілері мен заңдылықтарын салыстыра біледі.
 • арнайы білім беру жүйесінде инновациялық тәсілдерді, тұжырымдамалар мен стратегияларды құру әдістерін қолдана отырып, міндеттер мен проблемаларды шешуге жауапты.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

ҚМПУ, Психология және педагогика факультеті
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Лиходедова Л.Н.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 625 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 (деканат), 54-58-74 ішкі 225 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49. .

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01901 Арнайы педагогика