6B01405 Құқық және экономика негіздері

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдердің дайындығы
Білім беру бағдарламалары тобы В008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерінің дайындығы
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01405 Құқық және экономика негіздері
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Жеке тұлғалық,іргелі, әлеуметтік, тілдік, мәдени, кәсіпкерлік, экономикалық, компьютерлік, кәсіби, арнайы, оқу құзыреттіліктерінің түрлері бар және оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу, әлеуметтік-коммуникативтік еңбек функцияларын тиімді орындауға қабілетті жоғары білікті құқық және 
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01405 Құқық және экономика негіздері» бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән -  Дүниежүзілік тарих мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

6В01405 «Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің саласы – мектеп, арнайы орта білім, мемлекеттік немесе жеке білім беру мекемелерінің (лицей, гимназия,колледж) оқу тәрбие процесі.

Кәсіби қызмет объектілері

6В01405-«Құқық және экономика негіздері» мамандығындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері орта немесе орта білімнен кейінгі (лицей, колледж,гимназиялар) білім беру мекемелер. Сонымен қатар кәсіби қызметінің объектілері ғылыми зерттеу институттары мен ұйымдары, біліктілікті арттыру институттары, кітапханалар, әдістемелік кабинеттер.

Кәсіптік қызметтің түрлері

6В01405 «Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша білім алушы бакалаврлар  кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

 • ұйымдастырушылық-технологиялық (құқық, кәсіпкерлік және бизнес негіздеріне оқыту әдістемелерін іріктеу және іске асыру, білім беру ұйымдарында оқу процесін дамытуда оқытудың инновациялық әдістері мен нысандарын қолдану);
 • өндірістік-басқару (әдіскер, мектеп, орта - арнайы білім беру ұйымдарының басшысы);
 • жобалық (жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын білім беру ұйымдарының нақты түріне бейімдеу; жалпы білім беру ұйымдарының, лицейлердің, колледждердің оқушылары үшін оқу – тәрбие қызметінің жоспарларын әзірлеу және жүзеге асыру);
 • ғылыми-зерттеу (әлеуметтік - гуманитарлық пәндер циклдеріне оқыту процесінің ерекшеліктерін зерттеу, негізгі дайындық, аударма қызметі және т. б.);
 • педагогикалық
 • тұлға құндылықтарын, тіл мен коммуникацияны түсіну;
 • толеранттылық, әдет-ғұрыптарға деген құрмет қалыптастыру, білім алушы тұлғаға құрмет көрсету, мәдени әртүрлілікке ашық, бейімделушілік, туындаған жанжалдарды шеше білу.
 • мәдени-ағартушылық, Қазақстан халқының мәдениетінің салт-дәстүрлерімен маңызды идеяларды жетілдіру, дамыту және қолдау;
 • бұқаралық ақпарат құралдарында құқықтық және экономикалық сауаттылықты насихаттау, азаматтылық пен патриотизмді қалыптастыру.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • қазіргі нарықтық жағдайдағы экономика және құқықтың рөлі мен мәнін анықтау;
 • қазіргі заманғы кәсіпкерлік үрдістер аясында, талап етілетін ақпаратты қалыптастыру;
 • педагогтың құқық және экономика саласында алған білімін кәсіби қызметінде қолдану;
 • экономика және құқық саласындағы оқиғалар мен зерттеулер нәтижелерін талдау;
 • кәсіби міндеттерді шешуде практикалық дағдылар мен біліктерді түрлендіру;
 • қоғамдағы экономикалық және заңдық тұрғыда байқалатын фактілерді дәлелдеу және бағалау;
 • экономика және құқық саласында басқарушылық және көшбасшылық қабілеттерін дамыту;
 • заманауи экономикалық-құқықтық қатынастар жағдайында стандартты емес және баламалы міндеттерді шешуде инновациялық идеяларды шоғырландыру.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ӘГФ
Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к.Жумабаев К.А.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 317 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 134 ішкі)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01405 Құқық және экономика негіздері