6B01101 Педагогика және психология

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В011 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламалары тобы В001 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01101 Педагогика және психология
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Жан-жақты дамыған тұлғаның кілтті құзыреттіліктерің меңгерген, үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы өз шығармашылық потенциалын іске асыра алатын, кәсіби білімдер, дағдылар мен икемділіктері бар, АКҚ арқылы үзбей өздігінен білім алатын, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби іс-әрекетті тиімді атқара алатың жоғары құзыреттіліктері бар педагог-психологты дайындау.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01101 Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - Биология мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6B01101 Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры білім беру саласында кәсіби қызметті жүзеге асырады. 

Кәсіби қызмет объектілері

«6B01101 Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврының кәсіби іс-әрекет объектілері:

 • барлық типтегі мектепке дейінгі мекемелер;
 • жалпы білім беретін мектептер, оның ішінде мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар, шағын жинақты мектептер, санаториялық мектептер, спорт мектептері, балалар үйлері;
 • арнайы түзету ұйымдары (мектеп-интернаттар, балалар мен жасөспірімдерге арналған сыныптар, ерекше білім беру қажеттілігі бар);
 • бастауыш кәсіптік білім беретін оқу орындары (лицейлер);
 • орта кәсіптік оқу орындары (колледждер, училищелер).

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6B01101 Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • оқу-тәрбие;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • эксперименталды-зерттеу жұмысы;
 • ұйымдастыру-басқарушылық;
 • ақпараттық-коммуникациялық 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • тандаған білім беру бағдарламасы бойынша қазіргі негізгі теориялық және әдіснамалық тәсілдемелерді біледі;
 • тұлға дамуының табиғи және әлеуметтік факторлары, тұлғалық-бағдарланған өзара әрекеттесудің принциптері, әдістері, формалары мен құралдары туралы білімдерді меңгерді;
 • білім берудің жаңа технологияларды, критериалды бағалау әдістерің, психологиялық-педагогикалық аумағында зерттеу нәтижелерің өздігінен қолдана алады. білім берудің жаңа технологияларды, критериалды бағалау әдістерің, психологиялық-педагогикалық аумағында зерттеу нәтижелерің өз бетінше қолдана алады;
 • кәсіби-педагогикалық диалогты орнату дағдыларың мәнгерді және әріптестерімен бірлесе отырып оқушыларды оқытуға қолайлы жағдайларды жасайды;
 • жалпы, арнайы (әртүрлі бұзылыстардың типтерінде) зандылықтарды және психикалық, психофизиологиялық дамудың жеке ерекшеліктерің есептеу құралдарын қолданады, әртүрлі жас кезендеріңдегі адамның іс-әрекет пен мінез-құлықты реттеу ерекшеліктерің біледі;
 • ғылыми жобалауға қызығушулықты білдіреді және оқыту және тәрбиелеу мақсаттарының негізінде тұлғаның жеке дамудың траекториясын моделдеуде шығармашылық тәсілдемені таныту;
 • жоғары әлеуметтік құндылықтарға, педагогика мен психологияның гуманистік идеяларына ұстаушылықты көрсетеді, ынтымақтастық дағдыларын, дау жанжалдарды шешу ептіліктерің қолданады;
 • шығармашылық қабілеттерді жетілдіреді және қоғамның өміріне қатысуда өз мәдениет деңгейін дамытуға талпынуды қөрсетеді.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, Психология және педагогика факультеті
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Лиходедова Л.Н.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 625 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 (деканат), 54-58-74 ішкі 225 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49. .

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01101 Педагогика және психология