6B03101 Психология

Білім беру саласының коды және атауы B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат  
Даярлау бағытының коды және атауы 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
Білім беру бағдарламалары тобы В041 Психология
Білім беру бағдарламасының атауы 6B03101 Психология
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Оқыту кезеңінде қалыптасқан негізгі құзыреттіліктер негізінде психология саласында кәсіби зерттеу және тәжірибелік қызметті жүзеге асыруға қабілетті халықаралық талаптарға сәйкес жоғары білікті психологтарды даярлау.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже Әлеуметтік білімбакалавры білім беру бағдарламасы бойынша «6В03101 Психология»
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - Биология мен География бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

Білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалаврлары «6В03101 Психология» өзінің кәсіби қызметін жүзеге асырады: адам факторларын зерттеу бағдарламаларын психологиялық қамтамасыз ете алады:

 • оқыту және тәрбиелеу үдерістерін психологиялық зерттеу және сүйемелдеу (білім беру); - - спорттық ұйым қызметін психологиялық қолдау;
 • психологиялық алдын алу және психологиялық түзету (Денсаулық сақтау);
 • адам ресурстарын басқаруды психологиялық қолдау және кадрларды аттестаттау, кәсіптік бағдар беру және кәсіби іріктеу, өндірістік қызмет және бизнес (өндірістік);
 • жедел-іздестіру және тергеу қызметін, сот ісін жүргізу қызметін психологиялық сүйемелдеу, құқықтық ауытқушылықтардың алдын алу;
 • пенитенциарлық қызметті психологиялық сүйемелдеу.

Кәсіби қызмет объектілері

Білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалаврлары «6В03101 Психология» кәсіби қызметінің нысандары:

 • барлық үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдар;
 • жалпы білім беретін мектептер, оның ішінде мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар, шағын жинақты мектептер, санаториялық мектептер, спорт мектептері, балалар үйлері;
 • арнайы түзету ұйымдары (мектеп-интернаттар, балалар мен жасөспірімдерге арналған сыныптар, ерекше білім беру қажеттілігі бар);
 • бастауыш кәсіптік білім беретін оқу орындары (лицейлер);
 • орта кәсіптік оқу орындары (колледждер, училищелер);
 • педагогикалық іске қосылған балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтары;
 • ғылыми-зерттеу институттары мен зерттеу орталықтары;
 • шығармашылық ұйымдар;
 • денсаулық сақтау ұйымдары;
 • кәсіптік бағдар беру және кәсіптік оқыту орталықтары,
 • қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары;
 • қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтары;
 • өндірістік кәсіпорындар мен бизнесті ұйымдастыру; - пенитенциарлық мекемелер.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6B03101 Психология» мамандығы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • оқу-тәрбиелеу;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • эксперименталды және зерттеу;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық;
 • ақпарат және байланыс;

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • психологияның тұжырымдамаларын  біледі және түсінеді.
 • жас және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып психологиялық түсініктерді, механизмдері мен заңдылықтарын, психикалық процестерді, қасиеттері мен күйлердің  пайда болудың біледі;
 • психодиагностика, психокоррекция және психологиялық кеңес беру әдістері мен тәсілдерін меңгереді;
 • әртүрлі қызмет түрлерін (оқу-тәрбие, еңбек, әлеуметтік және т. б.) психологиялық сүйемелдеу, модельдеу және іске асыру дағдыларын меңгереді;
 • қоғамның заманауи даму жағдайында адамның психологиялық мәселелерін талдай алады және шешебіледі;
 • кәсіби міндеттерінде инновациялық, стандартты емес және баламалы шешімдерді іздеп табады және қолдана алады;
 • өзінің кәсіби қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті түсінеді;
 • психолог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби этика қағидаларын сақтайды.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, Психология және педагогика факультеті
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Лиходедова Л.Н.
Мекен-жайы: Костанай қ., Тәуелсіздік көш. 118, 625 кабинет
Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-83-44 (деканат), 54-58-74 ішкі 225 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49. .

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B03101 Психология