6B01506 География

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В015   Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдер даярлау 
Білім беру бағдарламалары тобы В014 География мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01506 География
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты «География» білім беру бағдарламасын оқыту кезеңінде түлек жан - жақты дамыған, өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда шығармашылық әлеуетті іске асыруға қабілетті, кәсіби білімі, шеберлігі, дағдылары бар, АКТ арқылы үздіксіз білім алуға қабілетті негізгі құзыреттіліктерді игереді.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс 
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже «6В01506 География» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы

№ KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019

ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі негізгі пән - География мен  Дүниежүзілік тарих бойынша ҰБТ тапсырады

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01506 География» мамандығы бойынша білім бакалавры өз кәсіби қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

Білім бағдарламасы бойынша «6В01506 География» мамандығы білім бакалаврының кәсіптік қызмет пәндері болып табылады:

 • географияны оқыту және инновациялық психологиялық-педагогикалық әдістер мен құралдарды пайдалана отырып студенттерді тәрбиелеу.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01506 География» мамандығы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • білім беру (педагогикалық);
 • оқыту және тәрбиелеу;
 • оқу-технологиялық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • эксперименталды және зерттеу;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық;
 • ақпараттық-коммуникациялық. 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • бітіруші география және аралас пәндердің теориялық негіздерін меңгереді, зерттеу қызметі арқылы жүзеге асырады;
 • географияны оқытуда сараланған тәсілді ескере отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрауы мүмкін;
 • физикалық -, әлеуметтік -, саяси-және экономикалық-географиялық зерттеуді ұйымдастыруда талдау және бағалау дағдыларын меңгерген;
 • мектепте топографиялық түсірілімдерді өткізуде, рельеф формаларын анықтауда, тау жыныстары мен минералдарды сәйкестендіруде практикалық дағдыларды қолданады;
 • инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқытуда кәсіби шеберлікті көрсетеді;
 • төзімділікті, этномәдени тәрбие мен моральдық құндылықтарды ескере отырып, оқыту процесін түрлендіреді;
 • пәнді түрлендіру арқылы мемлекеттік бағдарламалар арқылы білім алушылардың дүниетанымын кеңейтеді;
 • бағалаудың әр түрлі санаттарын, соның ішінде кәсіби қызметті объективті дәлелдеу дағдыларын меңгерген. 

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ЖМФ
м.а. кафедра меңгерушісі педагогикалық білім магистрі  Баубекова Г.К.
Мекен - жайы: Қостанай қ. , Тәуелсіздік көшесі 118, 712 кабинет
Телефон: 8 (7142) 54-25-89 (деканат), 54-24-09 вн 222 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефондары: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01506 География